Det opplyser Hydroniq Coolers i en pressemelding torsdag.

Selskapet skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjølesystem til den pelagiske tråleren. Denne typen kjølesystem er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Her reduseres temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.

– Trenden i retning mer bærekraftig skipsfart og fiskeri er åpenbar, og redere mener at grønne fartøy gir dem et konkurransefortrinn, sier Hans Robert Almestad, salgs- og markedsdirektør hos Hydroniq Coolers, i meldingen og legger til at selskapet merker økt etterspørsel i så henseende.