Dette er verftets nybygg nr. 204, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST. Etter levering til Sølvtrans går nybygget til Bømlo, og inn på langsiktig kontrakt for Bremnes Seashore. Det