Dagens Havbruksnæringen har et stort potensial for å optimalisere energiforbruket og kutte klimagassutslippene. Både økt optimalisering av energistyring, ny teknologi og ikke minst nye energikilder er viktige bidrag. Selv om næringen allerede har gjort en stor jobb med å elektrifisere anleggene til havs, er det fortsatt et potensial for ytterligere forbedring.

Skal Norge nå målet om å redusere klimaavtrykket med minimum 40 prosent innen 2030, som vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen, må det gjennomføres flere tiltak for å få ned energiforbruket i havbruksnæringen.