Hvordan påvirker marine ekstreme klimahendelser polare strøk på kortere og lengre sikt? Dette er spørsmål mange forskere opptar seg med, skriver Møreforsking på sine hjemmesider.

Forflytting av fiskearter

Margrete Emblemsvåg har gjort doktorgradsarbeid på dokumentering av hvordan gradvis oppvarming og såkalte «ekstremår», hvor temperaturen er unormalt høy, raskt påvirker økosystem selv på dypt vann på 500–1000 meter.

Margrete Emblemsvåg har studert hvordan gradvis oppvarming og «ekstremår» påvirker økosystem selv på dypt vann. Foto: Møreforskning

Funnene er nå publisert i en internasjonal spesialutgave av «Global Change Biology» om hvordan slike ekstreme hendelser kan endre biologien og økologien i polområdene.

– I 2003 var det rekordhøye temperaturer rundt Grønland som førte til store forflytninger av fiskearter i dypet. Vi så at antall arktiske arter tilpasset lave temperaturer gikk ned, mens arter tilpasset høyere temperaturer økte, forteller Emblemsvåg på nettsiden.

Overraskende

Marine hetebølger hindrer økosystemene i å levere de tjenestene som vi mennesker nyter godt av, som for eksempel sjømat. Dette skjer ved at artene forflytter seg eller dør når temperaturene blir for høye. I arktiske strøk skjer dette mye raskere enn andre steder på kloden, og man ser en stadig minking og sammentrekning av arktiske arter og økosystem. I verste fall kan ekstreme temperaturer føre til kollaps av økosystem, slik man har sett skje med marine korallrev.

«At en hetebølge så raskt skulle påvirke livet på store dyp, var overraskende», bemerker hun til Møreforsking.

Girskifte

Det er blitt flere dager med ekstremt høye temperaturer og flere, mer intense og langvarige hetebølger globalt og i de fleste av verdens regioner siden 1950. Med økende global oppvarming, øker også hyppigheten av ekstremvær og hetebølger. Slike hendelser er med på å akselerere de klimarelaterte endringene.

– Man kan se på det som et girskifte, sier møreforskeren.