Rapporten overleveres til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i dag. Under lanseringen blir det også en samtale med leder av ekspertgruppa Peter Haugan, Bente Pretlove ved Ocean Space DNV GL, Ketil Hylland fra Universitetet i Oslo og Fridtjof Unander fra Norges forskningsråd.

Forskningsrådets havsekretariat etablerte ekspertgruppa i 2019 for å foreslå på hvilke områder norsk innsats kan ha størst mulig betydning knyttet opp mot havforskningstiåret.

- Det trengs mer både politikk og handling i tillegg til forskning i årene fremover.