Ny teknologi for transport skal testes mot jammeangrep, melder NRK. Det er Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt som står bak testingen og skal se på løsninger for det som er en økende sikkerhetsutfordring.

Jamming er forstyrrelse eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler og kan føre til at navigasjonssystemer ikke gjengir geografisk lokasjon korrekt, eller gir vilkårlig og tilfeldig posisjonering i digitale kart. I 2019 ble det ved flere anledninger meldt om russisk GPS-jamming, som medførte at fly både i Norge og Finland mistet GPS-signal.

Testen finner sted på strekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark, 29. og 30. september. Her skal Vegvesenet blant annet benytte jammeutstyr beslaglagt av tollvesen og politi, opplyser Statens vegvesen, melder digi.no.