Mye teknologiutvikling og mye penger må til innen en båt som drives på hydrogen eller ammoniakk faktisk kan bygges. Men før det