Sjømat og havbruksteknologi kan bli Norges bidrag til klimavennlig eksport

Havbruksnæringen er den næringen som er best rigget for å opprettholde det norske velferdsnivået når olje- og gassinntektene reduseres.

FORDEL: I forhold til andre land er langt fremme på elektrifisering, utslippsfri transport og innovativ energi og klimateknologi til havs.
FORDEL: I forhold til andre land er langt fremme på elektrifisering, utslippsfri transport og innovativ energi og klimateknologi til havs.Foto: Ole Morten Melgård
Publisert 13. March 2020, kl. 12.49Oppdatert 23. March 2020, kl. 09.15