Tette bånd mellom akademia og næring øker sannsynligheten for at vi lykkes. Sunnere og mer klimavennlig mat Prognosene for Norges største