Nå er søknadsfristen for nye søkere til direktørstillingen ved Havforskningsinstituttet utvidet til 9. mai, fra den opprinnelige 23. april. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som lyser