Forskere ved Havforskningsinstituttet har undersøkt en tidsserie med data på norsk vårgytende sild som går 80 år tilbake i tid. Målet var å finne ut hva som påvirker hvordan silda vokser, melder instituttet på sine nettsider.

En sammenheng

– Vi oppdaget at det var en sammenheng mellom temperatur og vekst hos voksne sild. Når temperaturen i vannet er høyere, vokser silda mindre, sier forsker Fabian Zimmermann.

Ved å analysere data fra skjellene til sild kan forskerne finne ut hvor gammel fisken var og hvordan fisken har vokst gjennom livet.

– Det er mange ting som påvirker vekst hos fisken. Alder og modning spiller en stor rolle akkurat som det gjør for alle dyr, og ung sild vokser generelt bedre enn voksen sild. Men her så vi også at det er faktorer som klimaendringer og varmere temperaturer påvirker veksten hos fisk, forklarer Zimmermann på HIs nettsider.

Størrelsen på bestanden påvirker

Norsk vårgytende sild er en av de største bestandene i Nordøst-Atlanteren. På 1960-tallet skjedde det en kollaps i bestanden på grunn av overfiske og dårlig rekruttering. Derfra tok det omtrent 15 år før bestanden kom seg opp igjen.

Etter dette har bestanden variert. I 2008 var den på et rekordhøyt nivå før en tydelig nedgang det påfølgende tiåret.

Størrelsen på bestanden kan også påvirke hvordan silda vokser. Forskere antar at i år der bestanden er ekstra stor vil silda ha tilgang på mindre mat og vokse mindre. Men i sin studie så ikke HI-forskerne noen sammenheng mellom bestandsstørrelsen og vekst.