Nekkar
  • Nekkar er et industriteknologikonsern som kombinerer teknologier som gir samfunnsbidrag med avanserte programvareløsninger.
  • Konsernet kombinerer 50 års erfaring fra leverandører av skipsheiser, Syncrolift, med nye investeringer i bærekraftige, digitaliserte teknologivirksomheter som tar sikte på å skape vekst innen havbaserte næringer som offshorenæringen, fornybar energi og havbruk.

– Vi gleder oss til sjøtestingen og mulighetene teknologien kan by på fremover, uttaler Preben Liltved, konsernsjef i Nekkar, i en pressemelding onsdag.

«Starfish» er en helautomatisert, digital og fjernstyrt lukket merd. Hjertet av systemet består av en programvareplattform for fjernovervåkning, datafangst, bioanalyse og produksjonskontroll.

Konseptet «Starfish» er utviklet for å bedre fiskehelse og redusere miljøfotavtrykk og driftskostnader til et minimum, opplyser selskapet i sin beskrivelse. Merden har dobbel beskyttelse mot rømning, og selskapet mener de unngår problemer med lakselus på grunn av vanninntak fra stort vanndyp under merden. I tillegg kan man samle opp inntil 90 prosent av biologisk avfall.

Nekkar har samarbeidet med Lerøy Seafood ASA siden starten på Starfish-utviklingen, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

«Starfish» påbegynner nå sjøtestingsperioden som løper frem til sommeren. «Starfish» påbegynner nå sjøtestingsperioden som løper frem til sommeren. Foto: Nekkar

Den nedskalerte pilotmerden har blitt fylt med sjøvann, og «Starfish» påbegynner nå sjøtestingsperioden som løper frem til sommeren.

– Ideen bak Starfish er å redusere oppdrettsbransjens driftskostnader betydelig, samtidig som man forbedrer fiskevelferd og setter søkelys på sirkulærøkonomi. Vi skal nå verifisere de tekniske og operasjonelle løsningene før vi begynner forberedelsene til testing med biomasse senere i år, uttaler konserndirektør for Aquaculture forretningsområdet i Nekkar, Mette Harv, i meldingen.