I ukens videoblogg fra forsker Geir Sogn-Grundvåg presenterer han et prosjekt der Nofima ser på om fisken kan fiskes mer skånsomt. Det skal bidra til bedre fiskevelferd og bedre kvalitet.

I den fjerde episoden i Geirs videoblogg om sjømatkvalitet, drar Sogn-Grundvåg til Kårvika i Tromsø. Der snakker han med kollega Ragnhild Aven Svalheim. Hun har designet eksperimentet som simulerer hva fisken opplever under fangstingen.

Her finner du tidligere episoder: