Total investeringsramme for ferdigstilt klekkeri og påvekstanlegg anlegg vil være nærmere 250 millioner kroner. Det går fram av en pressemelding fra Sande Settefisk tirsdag.

Dette utgjør en økning i produksjonen fra 1 til 5 millioner smolt årlig. Anlegget vil produserer laks og regnbueørret, og skal levere til Nordfjord Laks og Svanøy Havbruk, som sammen med Hyen Fisk er eiere av Sande Settefisk, går det fram av meldingen.

Anlegget skal bygges av Sterner og skal bestå av 3 avdelinger som hver har en maksforing på 1500 kilo per døgn, totalt 4500 kg.

- Det var utvilsomt teknologien til Sterner som gjorde at vi valgte dem til å bygge dette anlegget. De har over 30 års erfaring innen teknologi for rent vann, svært gode referanser og komponenter som er ledene på markedet. God vannkvalitet gir god økonomi, uttaler styreleder i Sande Settefisk, Svein Klævold, , i meldingen.

Det nye anlegget vil totalt bestå av tre adskilte hovedavdelinger:

  • Klekkeri med startforing basert på RAS teknologi
  • Påvekst 1-avdeling, som er et gjennomstrømningsanlegg
  • Ny påvekst 2-avdeling som også skal ha RAS teknologi. Med denne utvidelsen vil karkapasiteten på hele anlegget bli på totalt 8000 kubikk.

Byggestart på det nye anlegget forventes våren 2021, og anlegget er forventet nøkkelferdig løpet av sommer 2022 opplyses det i pressemeldingen.