I den marine næringen har klimagassutslippene gått ned, men fortsatt kan landstrøm, teknologiske forbedringer og energiløsninger gi mindre utslipp. 

Både teknologi, initiativ og lønnsomhet er til stede, men en raskere utvikling etterlyses. Her er samarbeid nøkkelen!

Kari Thyholt

  • Er en del av klyngeteamet for NCE Aquatech Cluster, en av verdens største næringsklynger for leverandører til oppdrettsnæringen.
  • Klyngen fikk NCE-status i 2016, og bygger på arbeidet i de to tidligere Arena-prosjektene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster.
  • Mer enn 100 bedrifter og organisasjoner er medlemmer

Gulrot og pisk

Myndighetene motiverer med både gulrot og pisk, og næringslivet ønsker å gå foran, og bruk av eksisterende teknologi kan gi store gevinster. Men vil det komme strengere krav? Vil norske avgifter på klimagassutslipp økes? Vil det bli krav til miljømerking som følge av EU sin rapport om bærekraftig akvakultur?

Teknologileverandørene trenger gode støtteordninger. Enova kutter snart støtten til landstrøm som jo er lønnsomt, og inn kommer innovative risikoprosjekter for fornybar energi. For sluttbrukere er Enovas veileder til Energiledelse svært holdningsskapende, og iver for energisparing tjener næringens omdømme. 

Mer systematisk innkjøpsarbeid kan også gi betydelige reduksjoner i kostnader og klimautslipp, og elektrisk drift gir mindre støy og driftskostnader. Dette motiverer!

Kartlegger mulighetene

Mange kjenner til potensialet innenfor fôrproduksjon, flytransport og alternative løsninger for sjøtransport. 

Ifølge Bellona kan også ytterligere elektrifisering kutte 75 prosent av klimagassutslippene fra sjøoppdrett, særlig fra fôrflåten og arbeidsfartøyene. 

Teknologien eksisterer, og nå gjør Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster og Program for industriell økologi ved NTNU en videre kartlegging av muligheter for å rulle ut teknologien og forsyne havbrukssektoren med fornybar energi. 

SinkabergHansen, Enova og SINTEF Ocean er også med i dette forprosjektet, som støttes av Trøndelag Fylkeskommune. 

Kan gi 50 prosent reduksjon

Masterstudent Sofie Møller ved NTNU flagger behov for mer kunnskap om hvilke tiltak som bør prioriteres for å redusere klimagassutslippene. Fra en prosjektoppgave oppsummerer hun likevel at «det er mulig å redusere utslippene til oppdrettsnæringen med 50 prosent gjennom implementering av tiltak som kun inneholder eksisterende teknologi. Det er dermed store muligheter for utslippsreduksjon i næringen og mange lavthengende frukter». 

Hun fortsetter nå kartleggingen med nye data fra oppdrettere. Dette vil bli en fin rettesnor i jakten på gode løsninger.

Hvordan høste de lavthengende fruktene?

Sofie presiserer at en dekarbonisering av oppdrettsnæringen er nødvendig for å nå globale og nasjonale klimamål. Flere aktører ønsker å bidra, men selv tilgjengelig teknologi i andre bransjer krever videreutvikling for å møte behovene i vår bransje. 

Her er samarbeid en nøkkel, og NCE Aquatech ser med glede at både oppdrettere, leverandører og energiselskaper nå går inn for felles teknologi- og løsningsutvikling. 

Et langsiktig mål for klyngearbeidet er å bidra til teknologi som kan redusere produksjonskostnadene i havbruksnæringen, og vi søker flere samarbeidspartnere for å videreutvikle effektive energiløsninger. Vi ser fram til videre samarbeid mellom bedrifter og fagmiljøer, hvor både nye løsninger og cross-over av teknologier fra andre bransjer kan bidra til et enda bedre klimaregnskap for havbruksnæringen.