Det opplyses i en pressemelding torsdag kveld.

Selskapene har også inngått en avtale om samarbeid for å utvikle offshorebasert oppdrettsvirksomhet som kan drives på åpent hav.

«Smart Fish Farm» er designet for å tåle en signifikant bølgehøyde på opptil 15 meter.

- Dersom utviklingsfasen blir vellykket, vil den nye dypvannsmerden for første gang gjøre det mulig å etablere oppdrett i det åpne hav, og med knapt noen begrensninger ved valg av lokalitet, heter det i meldingen.

1,5 milliarder kroner

Selskapets søknad om utviklingstillatelser er ennå ikke avgjort, men de håper på «en snarlig avgjørelse».

Konseptet vil krev totale investeringer på 1,5 milliarder kroner. 

- Smart Fish Farm» er en halvt nedsenkbar produksjonsenhet som skal være tilnærmet rømningssikker. Den skal konstrueres slik at behandling mot lus og sykdom blir «langt mer effektivt og skånsomt, heter det i meldingen.

SalMar vil etablere dypvannsmerden i Norskehavet utenfor trøndelagskysten. Produksjonsenheten vil bli ca. 70 meter høy, og med en diameter på ca. 160 meter.

Witzøe sender melding

Pressemeldingen er signert av Salmars hovedeier Gustav Witzøe. I meldingen skriver han blant annet:

«Lykkes vi med dette vil norske farvann kunne beholde og styrke sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks i et langsiktig perspektiv. Norskekysten er den biologiske «hjemmehavnen» for den atlantiske laksen, mens landbasert oppdrett kan etableres over store deler av verden. En teknologi som gjør det mulig å etablere lakseoppdrett i åpent hav, i sitt naturlige habitat utenfor norskekysten vil kunne bli et avgjørende gjennombrudd for å sikre myndighetenes ambisjon om å gjøre Norges til verdens ledende sjømatnasjon».