Siden 2002 har Nofima forsket og avlet frem stamfisk som produserer rogn og yngel som selges til oppdrettere.

Torsken som svømmer i merdene i dag er femte generasjon og det er den fisken som skal slaktes i november og sammenlignes med første generasjon.

– Vi sammenligner med en tilsvarende undersøkelse gjort for 16–17 år siden og ser hvordan kvaliteten på, og oppfatningen av oppdrettstorsk eventuelt har utviklet seg, sier forsker Morten Heide i Nofima som skal lede prosjektet med å slakte og sammenligne torsken.