Siden 2002 har Nofima forsket og avlet frem stamfisk som produserer rogn og yngel som selges til oppdrettere. Torsken som svømmer i merdene i dag er femte generasjon