1. juli kom nye krav til rapportering og sporing for fiskefartøy på 11–15 meter.

Nærings- og fiskeridepartementet har nemlig bestemt at alle norske fiskefartøyer skal ha sporing og rapportering om bord i form av VMS (Vessel Monitoring System) og ERS (elektronisk rapporteringssystem).

Båtene må melde inn avgang og fangst via egne datasystemer som er koblet opp til Fiskeridirektoratet. Formålet er å redusere mulighetene for juks, men innføringen skaper en rekke praktiske utfordringer for mange fiskere, slik Fiskeribladet har omtalt i flere saker.