Norwegian Innovation Technology Group står bak teknologien som skal kunne erstatte trål i fiskerier etter arter som krill, raudåte, reker og mesopelagiske