Teknologiselskaper innen akvakultur flokker til for å forsvare det som IntraFish tidligere har omtalt som et problem for oppdrettslaks i landbaserte anlegg - nemlig smaken. Nylig kom det fram at atlantisk laks i landbaserte oppdrettsanlegg har utfordringer med smaken, som beskrives som emmen.

Administrerende direktør i det israelske RAS–teknologiselskapet AquaMaof, David Hazut. Foto: AquaMaof, Moshik Brin

Administrerende direktør i det israelske akvakulturselskapet AquaMaof, David Hazut, sier til IntraFish at problemstillingen er «grundig undersøkt».

– I dag finnes det flere effektive måter å takle dette. Vi har jobbet med våre klienter, i total åpenhet, for ansvarlig produksjonsplanlegging som vurderer alle faktorer som trengs, for å produsere produkter av høy kvalitet og møte produksjonsmål, sier han.

Toppsjefen var også rask med å forsvare smaken til landbasert laks, og viser til overlegne resultater fra selskapets FoU- og treningssenter Pure Salmon Poland, som dels eies av 8F Asset Management.

Tester ut teknologien i Polen

– Flere uavhengige blindtestpaneler har konstatert at vår landbaserte oppdrettslaks er lik, om ikke bedre på smak enn sjøsatt laks, sier Hazut.

AquaMaofs prosjekt i Polen er et proof-of-concept-anlegg for det investeringsselskapet 8F Asset Management forsøker å oppnå. Samtidig er anlegget i landet, et FoU-anlegg for AquaMaof.

Krever en ren smak av laksen

Problemet med uvanlige smaker, beskrevet som jordete og emmen, i landbasert laks, er vanligvis forårsaket av stoffene geosmin og 2-methylisoborneol. Det er metabolitter som blir frigjort av mikrober som vokser inne i landbaserte oppdrettsanlegg.

Ifølge akvakulturteknologiselskapet Akva, kan denne dårlige smaken forebygges ved hjelp av skikkelig vannrensing.

– Å forebygge dårlig smak, handler om å ha rent vann, og samtidig minimere forekomsten av geosmin produsert av bakterier og alger, sier biologi- og forretningsdirektør for landbasert akvakultur i Akva, Jacob Bregnballe.

Dårlig smak er ikke unikt for laksen

– Systemene vi leverer er designet for å kontrollere fiskens miljø, og før slakt må enkelte protokoller for vannrensing og avløp bli fulgt for å sikre den høyeste kvaliteten på produktet, sier Bregnballe.

Han legger til at Akva ikke opererer med generelle anbefalinger for tilfeller av rensing og avløp.

– Det avhenger av konsentrasjonene av geosmin, fiskestørrelser og vanntemperatur i anlegget.

Bregnballe poengterer også at den mugne smaken ikke er unik for laks i landbaserte oppdrettsanlegg, men at kravene som stilles til ren smak er unik for laksekundene.

– For enkelte regioner har vi til og med lært at den såkalte 'bismaken' er en normal smak på fisken man spiser. I områder hvor folk spiser karpe og malle, er smaken kjent, men for folk som er vant til å spise laks, er smaken totalt uakseptabel. Kunder ber om en ren umamismak.

Det kommer flere og flere landbaserte oppdrettsanlegg

Hazut og Bregnballe sto støttet begge to interessen som er blitt vekket av den landbaserte oppdrettsindustrien:

– Den landbaserte oppdrettsindustrien går gjennom en naturlig og rask modningsprosess. Mye er blitt oppnådd så langt, som beviser at RAS-anlegg er en valid og legitim teknologi, sier Hazut.

AquaMaofs deleierskap i Pure Salmon Poland står bare for første fase av Pure Salmons produksjonsplaner. Anlegget har en produksjonskapasitet på 40.000 tonn laks årlig, mens selskapet sikter seg inn på et mål om å produsere 260.000 tonn laks på land globalt i siste fase.

Til tross for noen tidlige utfordringer, uttrykker den nye administrerende direktøren i Akva, Knut Nesse, sin støtte til landbaserte oppdrettsanlegg til IntraFish.

– Jeg tror landbasert er del av fremtiden innen akvakultur, og det mener jeg oppriktig. Til tross for at vi har noen dårlige finansielle tall fra tidligere landbaserte prosjekter, tror jeg personlig på sektoren fremover, sier han.

Ifølge Nesse, har selskapet nylig konkretisert flere avtaler for prosjekter i Norge, Chile og Færøyene. Selskapets hovedkontor for landbaserte operasjoner er fremdeles i Danmark.

Les også disse IntraFish-sakene:

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.