Professoren er én av forfatterne bak Norges sjømatråds nye rapport «Fiskemarked – Laks mot 2030». Der poengteres det at norsk atlantisk laks er «den mest prefererte fiskearten i verden».

– Vi ser i dag tendenser til at enkelte produsenter tar i bruk negativ sammenlignende reklame, der fortrinn ved egen produksjonsmetode formidles ved å problematisere andre produksjonsmetoder, skriver Supphellen som er professor ved Norges Handelshøyskole.

Rapporten konkluderer med at til tross for økt lakseproduksjon i Nord-Amerika og Asia, vil ikke økningen i disse to regionene være nok til å dekke veksten i forventet etterspørsel.