Det viser et doktorgradsarbeid utført av Øystein Klakegg ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.

I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi påvist å gi sykdom hos laks i Norge, går det fram av pressemeldingen om Klakeggs forskning.

Øystein Klakegg ved NMBU Veterinærhøgskolen. Foto: Privat

Målet med doktorgrads-prosjektet var å undersøke hva slags effekt tilførselen av probiotiske bakterier til de to vanligste oppdrettsartene i Norge, rognkjeks og atlantisk laks, hadde på overlevelse, tilvekst og motstandskraft mot sykdom. I tillegg ønsket Klakegg å undersøke årsaken til enkelte bakterielle sykdomsutbrudd med sår og forøket dødelighet hos oppdrettsfisk i Norge.

Lavere dødelighet

– Vi fant ut at badebehandling med tilførsel av probiotiske Aliivibrio-arter i vannet til atlantisk laks, førte til signifikant lavere dødelighet, større motstandskraft mot naturlig Moritella viscosa-infeksjon, færre sår, raskere tilvekst og en økning i hvor effektivt fisken utnyttet fôret, altså en lavere fôrfaktor, uttaler Klakegg i meldingen.

Hos rognkjeks ga badebehandling med de samme probiotiske bakteriene også signifikant lavere dødelighet, færre sår og økt motstandskraft mot Moritella viscosa - infeksjon.

Bakterie påvist for første gang

Videre undersøkte Øystein Klakegg hvilken bakerie som forårsaket et sykdomsutbrudd på nyutsatt postsmolt, med sår og økt dødelighet. Ved hjelp av bakteriedyrking og multilokus sekvensanalyse (MLSA), ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi fra Spania påvist. Gjennom smitteforsøk med bakterien, ble sykdommen så reprodusert slik at man kunne slå fast den var årsaken til utbruddet.

– Dette er første gang Tenacibaculum dicentrarchi er påvist å gi sykdom hos laks i Norge, slår Klakegg fast i meldingen. Han håper studien vil være til hjelp for oppdrettsnæringen:

– Vi håper at kunnskap om hvilke bakterier som gir sykdom hos laks og kunnskap om at bading med probiotiske Aliivibrio-arter gir lavere dødelighet, økt motstandskraft mot enkelte bakteriesykdommer og større tilvekst, vil bidra til å bedre dyrevelferden og bærekraften i oppdrettsnæringen.

Klakegg disputerer torsdag denne uken.