Forskerne skal nå finne ut av om akustiske signaler kan holde hval borte fra ringnotbåtene når de er på sildefiske.

– Knølhval og spekkhoggere går ofte etter silda som står konsentrert i en ringnot. De prøver rett og slett å komme seg inn i nota under sildefisket, sier hvalforsker Arne Bjørge, i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Tester ut andre lydsignaler

Han og forskerkollegaer er i gang med et prosjekt som skal finne en måte å beskytte både hvalene og fiskenøtene.

Såkalte pingere, som er små akustiske sendere, har ifølge forskerne den effekten at de holder niser borte fra fiskegarn - effekten er imidlertid omdiskutert i næringa. Men nå skal forskerne teste ut om andre lydsignaler har samme effekt på hval.

Lydsignalene som forskerne skal teste har vist seg å gi en autonom refleks i hjernestammen. Refleksen kommer uten at hvalene gjør noe bevisst, viser HI til.

– Disse lydsignalene gir en skremselseffekt som gjør at hvalene holder seg unna, sier forskeren.

Økning i garnfiske

Det er blitt gjort tilsvarende forsøk på sel, både rundt oppdrettsanlegg og rundt garnfiske.

– Da forskerne prøvde sånne lydsignaler på sel i Storbritannia, ga det en økning i garnfiskeriet på 74 prosent. De fikk så mye fordi selen havert ikke tok fangstene lenger, legger Bjørge til.

Nå gjør han og kollegaene seg klare til å teste ut lydsignalene i forbindelse med vinter-sildefisket i Kaldfjorden og Kvænangen i Troms. I to vintre skal de undersøke om denne metoden kan fungere.