Da det tidlig i 2019 ble forsket på følgeskader av termisk lusebehandling, var oppmerksomheten rettet mot panikkreaksjoner og skader som helhet. Nå har forskere tilknyttet blant annet Havforskningsinstituttet analysert data fra tidligere forsøk.

Forsøkene gikk imidlertid ikke helt som ventet. Den bedøvede fisken våknet, og påførte seg trolig akkurat den typen skader som skulle holdes utenfor forsøket.

Skadenes opprinnelse

Laks som behandles termisk for å fjerne lus kan få skader, spesielt i finnene. I tester har det nå blitt undersøkt hvor i behandlingsprosessen skadene oppstår.