Selstad AS har en fabrikk i Norge der de lager tau fra grunnen av, og i løpet av 2020 har de økt produksjonen der med