Leif Nøttestad, bestandsansvarlig for makrell Foto: Amalie Hefre Lie

ICES legger i dag frem sine kvoteråd for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild, kolmule og hestmakrell for 2022. Framleggingen skjer på Pynten, ytterst på Nordnes i Bergen nå klokken 12.00 og Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet presenterer rådene.

I en pressemelding opplyser HI at ICES anbefaler et lavere kvoteråd på makrell for 2022.


– Kontinuerlig nedgang

– Bestandsvurderingen viser en kontinuerlig nedgang siden 2015, og dette er hovedårsaken til et lavere kvoteråd for 2022, sier Leif Nøttestad, bestandsansvarlig for makrell, i en uttalelse.

Bestandsvurderingen av makrell har vært under stadig revisjon med til dels sprikende signaler fra ulike data, men nå peker alle dataene på en nedadgående bestand, ifølge forskerne.

– Selv om makrellen har hatt bra rekruttering de siste årene, har uttaket av makrell ligget godt over anbefalt kvoteråd siden 2010. I 2021 er uttaket estimert til å ligge om lag 40 prosent over kvoterådet, og det er også en medvirkende årsak til nedgangen i bestanden, sier Nøttestad.

Tabellen gir en oversikt over hvor stort overfiske har vært fra tilbake til 2010. I snitt har overfisket vært på 327.000 tonn hvert år i 12 år.

Høyere kvoteråd på nordsjøsild

Kvoterådet for nordsjøsild skulle egentlig kommet fra ICES i slutten av mai, men ble utsatt for å få gjort en mindre metoderevisjon i bestandsberegningen.

For nordsjøsild anbefaler ICES en kvote på 532.183 tonn for 2022. Det er en oppgang på 45 prosent i forhold til kvoterådet for 2021, viser HI til. Det har gitt reaksjoner og bekymring fra fiskerne.

Ned for NVG-sild og kolmule

For norsk vårgytende sild anbefaler ICES en kvote på 598.588 tonn for 2022. Det er en nedgang på 8 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for NVG-sild Foto: Kjersti Kvile

– Kvoterådet er lavere fordi totalbestanden går ned. I dag er bestanden dominert av 2016-årsklassen og årsklassene etter 2016 er estimert til å være svake, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for NVG-sild, i en uttalelse fra HI.

Selv om totalbestanden for NVG-sild er nedadgående, ble det likevel en oppgang i gytebestanden i år fordi mer av 2016-årsklassen kom inn i gytebestanden.

Også for kolmule anbefaler havforskerne et lavere kvoteråd for 2022. ICES anbefaler en kvote på 752.736 tonn for 2022. Dette er en nedgang på 19 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Hovedgrunnene til at kvoterådet går ned er dårlig rekruttering etter 2015 og høyt fiskepress. Det har jo blitt tatt ut vesentlig mer enn anbefalt kvote i alle år etter 2013, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.

Han påpeker at det likevel ikke ser helsvart ut for kolmulebestanden.

– 2020-årsklassen ser ut til å være bra. Men hva det vil bety for fremtidige kvoteråd, er for tidlig å si, sier Høines.

Ned for hestmakrell

For hestmakrell anbefaler ICES en kvote på 71.138 tonn for 2022. Det er en nedgang på 12,6 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Vestlig hestmakrell fortsetter å være på et lavt bestandsnivå med vedvarende svak rekruttering. Dette fører til enda lavere kvoteråd for 2022 sammenlignet med året før, sier Leif Nøttestad, bestandsansvarlig for hestmakrell.

Havforskerne peker på at vestlig hestmakrell er nær kritisk gytebestandsnivå. Fiskedødeligheten er under fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte, så bestanden vil være avhengig av god rekruttering framover for at gytebestanden skal øke igjen, mener forskerne.