Selskapet har nå satt i gang arbeidet med å få krillbåtene sine over fra diesel til ammoniakk innen 2030. –