Felles for Catch Snap og søsterprosjektene Catch Monitor og