Gaia Salmon planlegger å bygge et landbasert matfiskanlegg (RAS) for laks på øya Træna på Helgelandskysten. Selskapet har en produksjonstillatelse på 7200 tonn, og ambisjoner om å produsere 50.000 tonn året i løpet av ti år.

Tror på Træna

– Jeg går inn som en betydelig, men ikke dominerende, aksjonær i Gaia Salmon. Grunnen er at jeg ser at selskapet vil løse en del av utfordringene som laksenæringen står overfor. Dessuten har jeg tro på Træna, og jeg har tro på folkene som står bak, sier Olav Thon i en pressemelding.

Thon går inn med 2 millioner kroner i selskapet som nå har hentet 26 millioner kroner i en rettet emisjon.

Andre investorer som er med er Roald Dolmen, Geir Skarstad, familien Bjørkan, Yngve Myhre og Brynjar Forbergskog.

Håper på byggestart i første halvår

Selskapet opplyser til IntraFish at det venter byggestart i løpet av første halvår 2022. Prosjekteringen av første byggetrinn pågår, så det vet ennå ikke hvor store investeringer som er nødvendig.

Gaia Salmon planlegger en ny emisjon i løpet av første halvår 2022.