Dette er et første steg som etter planen skal ta selskapet til en produksjon på 15.000 tonn matfisk. Et bygg er