Industri, forskning, interessegrupper og kommuner samarbeider for å demonstrere løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning i Lofoten. Det kommer