Selv om rederen har gått svanger med nytt fartøy et års