– Jeg er usikker på hvem jeg vil ro i lag med. Det er fisker han vil bli, Mathias Tetlie Andersen på 14 år. Usikkerheten står i om det