– Jeg er usikker på hvem jeg vil ro i lag med.

Det er fisker han vil bli, Mathias Tetlie Andersen på 14 år. Usikkerheten står i om det blir garn eller snurrevad. Familien om bord er han ikke gått lei, forsikrer han.

«Ke-To» er overlevert fra GOT Skogsøy i Mandal til Ketil og Rune Tetlie. Med om bord er 14-årige Mathias Tetlie Andersen, nevø til Rune. Han har fremtidsplanene klare. Foto: Privat

Akkurat nå er han nemlig nesten hjemme i Lofoten i nybygget til onkel og bestefar.