Aker Solutions AS skal sammen med Iberdrola, Olav Olsen og andre selskaper fra Norge, Spania og Danmark teste ut ny løsning for flytende plattformer for vindkraft, ifølge en pressemelding fra Enova.

Prosjektet Flagship har som mål å få bygget en pilotversjon som kan installeres og testes utenfor Karmøy.

Dersom vi lykkes med å få ned kostnadene på flytende havvind, kan dette utvikles til å bli en svært viktig industrisatsing for Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i meldingen.

Han viser til at tilgangen på landareal er begrenset og at interessen for havvind vokser kraftig.

I tillegg til selve turbinen og flyteren, så vil forankring, kabling og styresystem være viktige elementer i prosjektet.     Foto: Pressefoto

Bekymret for plassen

Samtidig er fiskere bekymret for enorme arealbeslag til havs. Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggbø, sier til Fiskeribladet at fiskerne er i en direkte interessekonflikt med vindkraftnæringen siden de er interessert i grunne havområder å plassere havvindparkene på.

– Dette er i veldig mange tilfeller viktige fiskefelt for oss, sier Heggbø.

Heggebø frykter tusenvis av havvindmøller i norske farvann hvis de mest ekspansive planene slår til.

– Det er lenge siden vi var enerådende på havet. Vi er ikke imot alle andre havnæringer. Men vi kan ikke ha denne bit-for-bit-politikken. Vi etterlyser en samlet plan for havområdene, sier han.

Støtte fra Enova

Flagship (FLoAtinG offSHore wInd oPtimization) er delvis finansiert av EU (Horison 2020-programmet). Nå er det klart at også Enova vil støtte prosjektet. 124,2 millioner kroner skal gå til utvikling av selve flyteren og til å lage et konsept for masseproduksjon av betongkonstruksjonene i understellet.

- Det er i dag en stor kostnadsforskjell for flytende i forhold til bunnfast havvind. Her vil utvikling, forenkling og standardisering bidra til lavere kostnader. Dette vedtaket er derfor i tråd med Enovas oppgave som er å støtte utvikling av teknologi for morgendagens grønne Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i pressemeldingen.

Han mener prosjektet kan gi industrielle muligheter for flere norske leverandører.

Piloten vil bli satt opp i i et testområde utenfor Karmøy og få kabeltilknytning til land.