Tall fra konsulentselskapet Stakeholder skal ifølge Erik Ianssen i Zerokyst gi et langt riktigere bilde.

– Akkurat nå er det fem aktører som måler utslippene gjennom ulike metoder, slik som AIS-målinger, NOx-fondet og SSB sine forbrukstall. Zerokyst mener tallene SSB samler inn har hatt store feil.

Mens luftfarten i 2019 stod for 1,1 millioner tonn CO₂ i 2019, skal tilsvarende tall for sjømatnæringene ligge på mellom 1,6 og 1,9 millioner tonn. Tallene er imidlertid ennå ikke presise nok, mener han.