Smoltprodusenten Nordland Akva får denne måneden installert ozonrenseanlegg fra Ålesund-selskapet Normex. Datterselskapet til Egil Kristoffersen & Sønner