Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har funnet ut at det er genetiske forskjeller mellom fjordreker og rekene ute i Barentshavet.

I dag er reker i norske farvann delt inn i to forvaltningsenheter. En bestand i Skagerrak og Norskerenna, som deles med Sverige og Danmark, og en bestand fra Stad og nordover som deles med Russland.

Nord for Stadt forvaltes reker fra fjord- og kystområder sammen med reker fra Barentshavet og rundt Svalbard. Nå viser forskningen at dette dreier seg om ulike rekebestander, melder HI på sine nettsider.

Dokumentert variasjon

– Vi har nå fått dokumentert at det er genetisk variasjon i rekebestandene i norske farvann. Altså at rekebestanden i fjordene er forskjellig fra bestanden ute i Barentshavet, sier bestandsansvarlig hos HI, Guldborg Søvik.

HI viser til at de genetiske undersøkelsene er en viktig del av kunnskapsoppbyggingen på de lokale bestandene av reke i kyst- og fjordstrøk.

– Mer forskning på genetikk hos reker kan gi oss en bedre forståelse av hvordan reka formerer seg og overlever, slik at vi kan ta vare på rekene i fjordene og unngå overfiske på mindre, lokale rekebestander, sier Søvik.