– Investeringen betyr mye for rederiet, og er et ytterligere steg i retning mot å redusere fotavtrykket og gjøre vår oppdrettsvirksomhet enda mer miljøvennlig, uttaler daglig leder i det Astafjord-baserte brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord, Per-Harald Olsen, i meldingen.

Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS.

I meldingen peker han på at den nye brønnbåten også et eksempel på hvordan de som oppdrettere i regionen sammen kan øke verdiskapingen og gjøre virksomheter mer miljøvennlig.

Det er NSK Ship Design som har designet den nye brønnbåten. Fartøyet har et brønnvolum på 2800 m³ og skal etter planen leveres i andre kvartal i 2023, og skal bygges på Sefine byggeverft i Tyrkia.

Fartøyet utrustes med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, dynamisk posisjoneringssystem, samt landstrømtilkobling, og som sammen energigjenvinning og andre tiltak gir reduserte klimagassutslipp.

– Denne brønnbåten blir vårt tredje nybygg på kort tid, og sikrer oss en moderne og effektiv flåte. Den skal primært drifte vår region (Troms /Nordland), og utføre oppdrag for eierne, som er Salaks, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm, opplyser Olsen videre i meldingen.