Ryddet opp har han også gjort. Reinholdtsen er nemlig daglig leder i LoVeMar, som har utviklet en