Problemer med spanske partnere og dødelighet førte til at Dahls virksomhet Fortuna Mare måtte innstille driften i 2015. Siden 2016 har den tidligere konsernsjefen i Codfarmers videreutviklet tunfiskoppdrett, som medeier og daglig leder av Nortuna. Med seg på laget har han hatt viktige samarbeidspartnere.

En av disse er norske Sintef.

Denne tunfisken veier 200 kilo og er blant stamfisken som ga Fortuna Mare rogn til å starte opp industriell oppdrett av tunfisk i Spania.