Norges første industriskala klippfisklinje skal gjøre næringen «gryteklar» for eksport

Det var ikke tvil hos Inger-Marie Sperre om at Brødrene Sperre skulle være del av forskningsprosjektet. Hun synes det er vondt at norsk hvitfisknæring ikke er mer frempå med videreforedling.

Publisert 20. October 2020, kl. 13.41Oppdatert 19. November 2020, kl. 10.09