Fastetiden i de katolske landene betyr forbud mot kjøtt og en lukrativ velsignelse av særlig saltet og tørket fisk. Nå ønsker Møreforsking å gi råvareleverandøren Norge nødvendig kunnskap til også å kunne bli store på gryteklar klippfisk.

Norges første industriskala klippfisklinje

Selv om Norge er rikelig selvforsynt med vann, er fremtidige kostnader knyttet til vannforbruk en sentral del i forskningsprosjekt som ser på industriell utvanning av klippfisk på norske premisser.

Ingebrigt Bjørkevoll er forsker ved Møreforsking. Foto: Møreforsking

– Det kan bli kostbart.