Direktøren i Patentstyret mener Norge trenger flere bein å stå på, skriver Patentstyret i en pressemelding.

Sveits, USA, Storbritannia og Nederland er også blant de ti beste på det som heter «Global Innovation Index 2021». WIPO (World Intellectual Property Organization) publiserer rangeringen.

Sammen med Island ligger Norge bak de andre nordiske landene.

– Mye av næringslivet i Norge er råvarebasert, og rettet inn mot olje og gass. Sammensetningen av næringer bidrar til at vi skårer lavere på innovasjonsindeksen, sammenliknet med de andre nordiske landene, sier direktør Kathrine Myhre i Patentstyret.

Hun mener at Norge kan øke verdiskapingen innenfor blant annet helseindustri og grønn teknologi.

Her kan du høre podkast med sjefingeniør Ranid Gaarder i Patentstyret. Hun snakker blant annet om hva som er viktig når du skal øke om eneretten til den tekniske løsningen du har funnet opp: