Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Nordlaks Oppdrett søkte i april om konvertering av 13 utviklingstillatelser tildelt til realisering av Havfarm 1.

Fiskeridirektoratet har kommet til at prosjektet ikke har oppfylt de fastsatte målkriteriene. Fiskeridirektoratet avslår dermed søknaden fra Nordlaks om å konvertere de 13 utviklingstillatelsene som er tildelt til realisering av Havfarm 1.

IntraFish har vært i kontakt med Nordlaks som ikke ønsker å kommentere saken før de har fått satt seg inn i vedtaket.

– Ikke oppfylt

Fiskeridirektoratet skriver i vedtaket det ikke er gjennomført et tilstrekkelig antall utsett med lang nok varighet til at målingene som inngår i samtlige av de fire arbeidspakkene i dokumentasjonsprogrammet har blitt utført og har gitt resultater som er egnet til å gjøre en evaluering av prosjektet.

«Målkriteriene som er fastsatt for Havfarmprosjektet er dermed ikke oppfylt og utviklingstillatelsene kan ikke konverteres til ordinære tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø».