Nofir er blant verdens største på innsamling og resirkulering av redskap fra fiskeri- og havbruksnæringa.

I fjor samlet selskapet inn rekordmange nøter fra oppdrettsbransjen, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Fra nedgang til rekord

Etter å ha slitt i forbindelse med nye EU-regler som satte en brems på selskapets gjenvinning av oppdrettsnøter ved å merke nøter med kobberimpregnering som farlig avfall, ble nedgang snudd og 2020 ble et rekordår hvor Nofir samlet inn 6241 tonn materiale – hvorav rekordhøye 4600 tonn var oppdrettsnøter, går det fram av pressemeldingen søndag.

Nofir har regnet seg fram til at det i sparte CO2-utslipp tilsvarer cirka 204.000 passasjerreiser – eller 1440 fulle Airbus 319-flygninger – fra Oslo til London.

Nofir AS
  • Nofir AS er en ledende aktør for innsamling av kasserte redskaper fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.
  • Selskapet har etablert et sirkulærøkonomisk nettverk som skaper verdi samtidig som det bekjemper den langvarige trusselen som plast påfører livet i havet og miljøet.
  • Nofir oppfordrer alle til å ta kontakt for innsamling av kasserte redskaper.

Vil ha mer

– Vi ser tilbake på en spesiell periode hvor vi har snudd en svært krevende tid til et rekordår. Det er først og fremst fordi vi nå har kunnet fokusere på det vi faktisk driver med i stedet for byråkrati og kronglete regelverk og ikke minst at stadig flere bedrifter ser at det som lønner seg for miljø og klima også lønner seg for dem, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen, i meldingen.

Samtidig understrekes det er mer å gå på. Ikke alle er klar over hvor mye som kan gjenvinnes, mener Nofir-sjefen.

– For eksempel er det mange som ikke vet at fortøyningstau kan resirkuleres av Nofir. Her er det mange som kunne økt gjenvinningsgraden sin. Det samme gjelder skjul for rensefisk og presenninger.

Fra minus til pluss

Selskapet hadde en økning i driftsinntekter på 22 millioner kroner, og et resultat før skatt på 2,3 millioner.

I 2019 hadde selskapet en omsetning på 7,1 millioner kroner, og et driftsresultat på minus 5,8 millioner.