Kvamstø er i dag marin dekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, og har vært instituttleder ved Geofysisk