Nekst håper at dialog med Fiskeridirektoratet vil gi en løsning som gjør at konseptet «Havliljen» blir gjennomført. – Slik det ser ut i dag er det ikke realistisk, medgir Kjell Audun Aasen i Nekst til IntraFish.

Vurderer anke

Selskapet søkte opprinnelig om 16 tillatelser til sitt konsept. Fiskeridirektoratet valgt å delvis avslå søknaden, og går videre med behandling av søknaden med sikte på å

.

Aasen sier at prosjektet er i fare slik det står i dag, men håper at en kan komme frem til en løsning i dialog med Fiskeridirektoratet. Hvis ikke det fører frem, vil en vurdere å anke avslaget fra direktoratet.

- Vi har ikke planlagt dette konseptet ut fra to tillatelser. Planen med prosjektet er å sette ut fisk på 2,7 kilo for å redusere tiden fisken står i sjøen. Fisken som skal settes ut i merdene skal etter planen produseres i vårt tilknyttede landanlegg. Når vi skal produsere fisk bare til en eller to tillatelser, så sier det seg selv at det vil bli dyrt. Det er ikke drivverdig i seg selv, mener han.

- Ikke realistisk

Alternativt må selskapet kjøpe inn smolt for å sette ut i merdene.

- Men det er ingen som produserer så stor smolt, og med utsett av mindre fisk, vil fisken stå lenger i sjø. Da blir det en annen situasjon enn det konseptet vi har beskrevet. Vi håper at vi i dialog med direktoratet kan komme frem til en løsning. Slik det ser ut i dag, så er ikke dette prosjektet realistisk, sier han.

Fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane uttrykker også uro for at hele fylket ikke har noen muligheter for vekst uten ny teknologi slik som utviklingskonsesjonene representerer.

Nekst har tidligere sagt at utbyggingen

, og forrige uke gikk .