I juni ba Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet om å lage en rapport med oppdatert kunnskapsstatus om miljøpåvirkningen fra oppdrett