I juni ba Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet om å lage en rapport med oppdatert kunnskapsstatus om miljøpåvirkningen fra oppdrett av tang og tare.

– Dette er en helt naturlig konsekvens av økt interesse for slik algeoppdrett, sier fagdirektør Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet til Tekfisk.

I oppstartsfase

I dag har 87 lokaliteter fått til sammen 530 tillatelser til oppdrett av ulike makroalgearter til konsum og fôr. I tillegg er det gitt 68 tillatelser fordelt på 12 lokaliteter til makroalger i tidlig fase.