Det skal blant annet hindre dumping, og inkluderer overvåkingskamera om bord.

– Jeg vil heller bruke ordet «dokumentasjon» enn overvåking.

Mogens Schou forteller at den viktigste pådriveren for kameraassistert ressursovervåking i Danmark ikke er myndighetene, men Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO). Schou er dansk rådgiver for internasjonalt fiskeripolitikk og forvaltningssystemer, og tidligere ekspedisjonssjef i det danske Fiskeriministeriet.

Utstyr på plass innen 2023

Interesseorganisasjonen DPPO tilsvarer norske Fiskebåt, og stikkord for redernes satsing er sporbarhet og dokumentasjon overfor marked, forskning og myndigheter – og et lønnlig håp om høyere kvoter og forenklet regelverk og kontroll.