Havforskningsinstituttet (HI) opplyser i en artikkel på sine nettsider at de fleste sel som blir tatt på selfangst, dør momentant. Det er første gang at forskere har undersøkt dette nærmere.

Tid til død, TTD, og «instantaneous death rate», IDR, som er andelen dyr som dør momentant, er derfor viktige indikatorer for å måle dyrevelferden i en jakt- eller fangstsituasjon, viser instituttet til.

Måle dyrevelferd

HI-forsker og veterinær Kathrine A. Ryeng står bak den første studien der nettopp disse indikatorene er undersøkt. Studien ble gjennomført på ett selfangstfartøy i Vestisen.

HI viser til at studien omfattet ungefangsten, hvor rifle i dag er det vanligste våpenet. Resultatene viste at 84 prosent av selene døde momentant. For de resterende 16 prosentene var gjennomsnittlig TTD på 54 eller 73 sekunder, fordelt på to ulike typer kuler.

– Dette viser at avlivingen i selfangsten er effektiv. Skytterne på selfangstskutene er, og bør være, svært profesjonelle, sier Ryen i artikkelen.

Forsker og veterinær Kathrine A. Ryeng Foto: Havforskningsinstituttet

HI viser til at hovedformålet med studien var å undersøke hvilken type ekspanderende kule som avliver selen mest effektivt.

– Vi testet to typer lovlige, ekspanderende kuler. En som ekspanderer til en sopplignende form uten å gå i stykker, Bonded. Det er en typisk jakt-kule for hjortevilt. Så testet vi en annen type, som ekspanderer eksplosivt ved fragmentering, Varmint. Den blir ofte brukt til å skyte mindre dyr, forteller Ryeng, som påpeker at kunnskapen de nå sitter med er viktig for å sikre en god dyrevelferd.

De fleste døde øyeblikkelig

Dyrene ble tilfeldig delt inn i to grupper, med 75 stk. i hver gruppe. Den ene gruppen ble skutt med Varmint og den andre med Bonded. Alle selene var unge grønlandssel mellom 2 og 7 uker gamle, av begge kjønn – og skutt under ordinær fangst.

– Resultatene viste at 84 prosent av dyrene døde momentant for begge kulene. Vær- og vindforholdene var tilfeldigvis signifikant dårligere da Varmintkula ble brukt enn da Bonded-kulen ble brukt. Det betyr at Varmintkula var like dødelig som Bonded-kulen, selv under dårligere vær, forklarer Ryeng i artikkelen på HIs nettsider.

Da forskerne korrigerte for værforholdene, fant de ut at andelen dyr som ble momentant drept, var signifikant høyere med Varmintkula.

– Dette skyldes trolig at denne kulen har et større dødelig areal, og vil kunne drepe selen selv om skuddet ikke treffer helt optimalt, viser Ryeng til.