Oppdrettsmerden har fått navn etter det legendariske fengselet i USA, Alcatraz. Rømming av laks er et problem i næringen. Alf Reidar Sandstad, gründeren som står bak konstruksjonen av Aquatraz, er fullstendig klar over at det stilles store forventninger til at Aquatraz skal være rømningssikkert, og han mener at flere av faktorene til rømming er eliminert i stålmerden.

– Designet er jo laget med tanke på ingen rømming, forteller han.

Fisk i merden i halvannen uke

Merden

, og det ble satt ut fisk den lukkede merden 16. og 17. oktober og erfaringene så langt er basert på 1,5 ukers bruk. Aquatraz inneholder nå 184.500 fisk. 

MNH sitter allerede på data som tilsier at saliniteten (saltinnholdet) i vannet ligger 1,8 promille høyere enn i referansemerden som ligger tett ved. Saliniteten er lik salinitetsverdiene i sjøen. Oksygenmetningen ligger også ca. 10 prosent over referansen. 

Turbiditeten, som forteller hvor mye partikler det er i sjøen, ligger i tillegg langt lavere enn hva tilfellet er for referansemerden, 0,2 mot 0,8. Siktedypet er dermed omkring fire ganger bedre i Aqutraz enn i den tradisjonelle merden.

- Vi har også målt temperaturer som ligger rundt 0,5 grader over referansemerden. Alle disse faktorene er positive for at fisken trives. Det synes som om fisken har økt matlyst, og det er bra, sier Sandstad.

 • Les også:

  Bedre enn forventet

  Sandstad er enig med Holm i at ting har gått bedre enn forventningene de hadde. Så langt synes det også som at dødeligheten ligger klart lavere enn hva tilfellet er i referansemerden – som er utstyrt med lusekjørt.

  MNH mener at Aquatraz er et tiltak som bedrer fiskehelsen og miljøet i og utenfor oppdrettsanlegget. Tradisjonelt er driftsoperasjoner ved merdene ofte tunge manuelle oppgaver, risikofylte for røkteren, fisken og det ytre miljø. Med introduksjonen av denne nye merden vil arbeidsdagen for røkteren fremstå som langt enklere.

  Gjennomstrømming av vann gjør at det oppstår en sentrifugalkraft i merden, og vannstanden er høyere ved merdeveggen enn midt i merden. Dermed suges vannet opp fra lavere dybder. 

  Midt-Norsk Havbruk viste fredag frem Aquatraz-merden for publikum. Foto: Gunnar Hemming

  – Våre foreløpige beregninger tyder på at vannet skiftes ut tre til fire ganger hver time, forteller Sandstad. 

  Så langt har man observert at vannoverflaten er fettfri og ren, noe som skyldes at vannet blir sugd ut og erstattet. Eventuell smitte blir dermed også redusert.

  - Allerede fra dag én i prosjektet har tanken vært at merden skal være kommersiell, og alle prosessene og de løsningene som er funnet har vært basert på dette, fortsetter Sandstad. 

  Prisen kan gå ned

  Prisen på pilotmerden ligger på ca. 35 millioner kroner. 

  – Hvis vi oppnår tilstrekkelig markedsandel, snakker vi fort om et behov for 50 til 200 merder i året. Serieproduserte merder vil redusere kostnadene betydelig og det er ikke urealistisk at prisen etter hvert kanskje kan halveres. 

  Sandstad opplyser videre at garantert levetid er 20 år, men at levetiden kan forlenges med det dobbelte. 

  Midt-Norsk Havbruk viste frem Aquatraz-merden for publikum. Foto: Gunnar Hemming

  – Det er vel heller at nyutvikling vil begrense levetiden, skyter Holm inn.

  Generasjon 2 av Aquatraz kommer allerede ved bygg 3 og 4. Disse vil være klar for levering i første halvår 2019. Blant annet vil spilene fra broen og ut til merdekanten bli fjernet. Til gjengjeld blir det bredere gangbane. Det er kompliserte beregninger, men målet til både MNH og Sandstad er å optimalisere og forenkle strukturen samt å få ned produksjonskostnadene ved bygging. Videre mener man at merden vil bli enda mer robust.

  Gave for innovasjon

  – Det er en gave for innovasjon og nytenkning å kunne få muligheten til å utvikle en slik løsning gjennom den ordningen som utviklingskonsesjonene gir, mener Sandstad – som kan fortelle at hans forslag til løsning er mange år gammel, men at tilgang på kapital har gjort det umulig for ham å starte prosjektet tidligere.

  På sikt ser MNH for seg at det utvikles spesialtilpassede vaskere for Aquatraz. Sandstad selv er tydelig på at han er åpen for andre metoder for å holde veggene rene for groe, men foreløpig er det for tidlig å si noe om dette. En ren merd er viktig for å holde lusetallene nede, og lykkes MNH med å unngå avlusing i langt større grad så mener de at investeringene i Aquatraz vil kunne være dekket inn i løpet av tre til fem år.

  Videoen er laget av Børre Aasbø.