I skrivende stund er pigghåen rødlistet i kategorien «sterkt truet» i Norge. Alt fiske etter den er derfor forbudt. Men de siste årene blir det stadig flere meldinger om at pigghåen er blitt en plage for fiskere langs hele norskekysten.

Fiskere har i lang tid krevd mer forskning på pigghåen, Norges vanligste haiart.

I år blir det endelig et eget pigghåtokt i regi av Havforskningsinstituttet. Da går to havforskere om bord i skolebåten «Skulebas» for å forske på arten sammen med elever fra Måløy vidaregåande skule.