I skrivende stund er pigghåen rødlistet i kategorien «sterkt truet» i Norge. Alt fiske etter den er derfor forbudt. Men de siste årene blir det stadig